Diweddariad Gweithredwr Ystafell Peirianneg y Pwll

Enw’r Cwrs: Diweddariad Gweithredwr Ystafell Peirianneg y Pwll

Dyddiad y Cwrs: 16/12/19

Lleoliad: Bywn Iach Glaslyn

Amseroedd: 09:15 – 16:15

Amcanion: Y P.A.L.M. Mae’r academi yn sefydliad hyfforddi achrededig PWTAG. Mae’r wybodaeth a roddwyd yn ystod y seminar hon yn cyd-fynd â’r nodiadau technegol a gyhoeddwyd gan y Grŵp Cynghori Trin Dŵr Pwll.
Y ffordd fwyaf priodol o gyflawni hyn yw mynychu seminar diweddariad, lle bydd y newidiadau diweddaraf mewn deddfwriaeth, rheoleiddio ac arferion gorau’r diwydiant yn cael eu hesbonio.

Mae’n dilyn, felly, y bydd y pynciau o fewn seminarau o’r fath yn newid wrth i faterion newydd ymddangos a chael eu hymarfer. Y pynciau a gyflwynwyd gan y P.A.L.M. yw:- Gwybodaeth ddiweddaraf yr Academi.

Bydd y seminar yn cynnwys: –

1. DEDDFWRIAETH A DOGFENNID
2. RHEOLAETHAU CYHOEDDI A DYSGU
3. GWASANAETHAU HIDLO A MECANYDDOL
4. TRINIAETH DŴR
5. PROFION MICROBIOLEGOL
6. STORIO A DEFNYDDIO CEMEGAU

Rhagofynion: Rhaid bod yn 16 neu hyn i wneud y cwrs. Mae rhaid i’r ymgeisir cael tysytysgrif ‘pool plant’ cyfredol

Pwrpas: Y P.A.L.M. Mae’r Academi yn sefydliad hyfforddi Achrededig PWTAG ac mae’r wybodaeth a roddwyd yn ystod y seminar hon yn cyd-fynd â’r nodiadau technegol a gyhoeddwyd gan y Grŵp Ymgynghorol Trin Dwr Pwll

Hyd y cymhwyster: Rhedir y cwrs hwn dros 3 diwrnod ac mae tystysgrifau yn ddilys am 36 mis. Rhaid i’r ail ddilysu digwydd cyn dyddiad dod i ben y dystysgrif gyfredol

Uchafswm o lefydd gwag: 16 Ymgeisydd

Enw’r Hyfforddwyr: Carlton Associates Mike Shuff

 

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt