Tystysgrif Llawn Gweithredwr Ystafell Peirianneg y Pwll

Enw’r Cwrs: Tystysgrif Llawn Gweithredwr Ystafell Peirianneg y Pwll

Dyddiad y Cwrs: 01/07/20 + 02/07/20 + 03/07/20

Lleoliad: Byw’n Iach Glaslyn

Amseroedd: 09:15 – 16:15

Amcanion:

Mae’r cymhwyster hwn yn cydymffurfio â chod ymarfer grŵp Cynghori ar ddŵr pwll a maes llafur ar gyfer Gweithredwr Technegol y Pwll Nofio.

Adran 1: DEDDFWRIAETH, DOGFENNU AC ARFERION GORAU

 1. Casgliad dogfennau gwaith diogelwch mewn ystafell beirianneg
 2. Deddfwriaeth gyfredol

Adran 2: FFYNONELLAU DŴR, LLYGREDD A GLENDID PWLL

 1. Profi dŵr o brif gyflenwad
 2. Rheolaethau Llygredd
 3. Cyfundrefnau glanhau

Adran 3: DYLUNIAD PWLL

 1. Mathau o byllau a’u heffaith ar weithrediadau
 2. Cilfach, Allfeydd, a tanciau balans

Adran 4: PROSESAU MECHANOLOL

 1. Systemau Cylchrediad Dwr
 2. Y Broses Ffrwydro
 3. Clystyru
 4. Offer Dosio Cemegol

Adran 5: PROSESAU CEMEGOL

 1. Sefydlogi dŵr a PH
 2. Y Broses Diheintio
 3. Defnyddio hypocloriau
 4. Ffurfiau diheintio amgen
 5. Y defnydd o Ymbelydredd Ysgafn uwchfioled

Adran 6: SAFONAU PROFI A LLYFRENNAU DŴR

 1. Methodoleg profi cywir
 2. Ffotomedr a Chymaryddion
 3. Paramedrau ac Amlder

Adran 7: DYLUNIO A DIOGELWCH CEMEGOL, OFFER DIOGELWCH PERSONOL

 1. O.S.H.H. a R.E.A.C.H.
 2. P.E.

Adran 8: PYLLAU

Adran 9: DATRYS PROBLEMAU

Rhagofynion: 16 oed neu’n hŷn i wneud y cwrs hwn.

Pwrpas: Mae’r cymhwyster hwn yn cydymffurfio â Chod Ymarfer y Grŵp Cynghori ar Dŵr Pwll a maes llafur ar gyfer Gweithredwr Technegol y Pwll Nofio.

Hyd y cymhwyster: Mae’r cwrs hwn yn cael ei redeg dros 3 diwrnod ac mae tystysgrifau yn ddilys am 36 mis. Rhaid i ail ddilysu ddigwydd cyn dyddiad dod i ben y dystysgrif gyfredol.

Uchafswm o lefydd gwag: 16 Ymgeisydd

Enw’r Hyfforddwyr: Carlton Associates Mike Shuff

 

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt