Hyfforddwr Gweithgareddau Gymnasteg

Enw’r Cwrs: Hyfforddwr Gweithgareddau Gymnasteg

Dyddiad y Cwrs: 20/04/20 + 21/04/20 + 22/04/20 + 23/04/20

Lleoliad: Byw’n Iach Plas Silyn

Amseroedd: 09:00 – 17:00

Enw’r Hyfforddwyr: David Morris

Amcanion: I gyflwyno ymgeiswyr i gymnasteg fel chwaraeon. Datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o elfennau gymnasteg sylfaenol megis: siapiau, teithio, treigl, neidio, goleuo, cydbwyso a gwahanol agweddau ar fagllys

Rhagofyniadau: Gall ymgeiswyr gael mynediad at y cwrs yn 17 oed, ond ni fyddant yn gallu rhedeg dosbarth nes eu bod yn 18 oed

Pwrpas: I gymhwyso ymgeiswyr mewn gymnasteg lefel isel fel Lefel 2

Unrhyw bwyntiau DGO: Mae modiwlau ychwanegol fel: Anabledd, Rhedeg Am Ddim, Cyn-Ysgol yn cael eu datblygu ar hyn o bryd

Uchafswm o lefydd gwag: 16 Ymgeisydd

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt