RLSS DU Aseswr Hyfforddiant Achub Bywyd

Enw’r Cwrs: RLSS DU Aseswr Hyfforddiant Achub Bywyd

Dyddiad y Cwrs: 10fed, 11eg a 12fed o Hydref, a’r 17eg a 18fed o Hydref

Lleoliad: Byw’n Iach Arfon

Amser: 08:30 – 17:30

Amcanion: Mae 40,000 o bobl yn cael hyfforddiant HPLQ bob blwyddyn, mae’r hyfforddiant ar gyfer yr ymgeiswyr yma yn angenrheidiol ar ben eu hyfforddiant blaenorol. Yn ogystal, mae deddfwriaeth fel Act 1974 o Iechyd a Gofal yn y gwaith, a Goruchwyliaeth Rheoliadau 1999 Iechyd a Gofal Yn y Gwaith, ynghyd a arweiniad o fewn dogfen HSE “Rheoli Iechyd a Gofal mewn Pyllau Nofio” yn gofyn am y rhai sydd wedi ru hyfforddi fel Achubwyr Bywyd i gyflawni yr hyfforddiant ac asesiadau diweddaraf – a ddarparwyd gan berson cymwys, sef y – Aseswr Hyfforddiant Achub Bywyd.

Rhag ofyniadau: Er mwyn mynychu mae angen bod yn 18 oed. Rhaid cael aelodaeth R.L.S.S. U.K. (Ffôn – 0300 3230 096) a’r gallu i dalu drwy gerdyn credyd a thystiolaeth o rif aelodaeth ar gyfer ymuno. Rhaid bod â’r Cymhwyster Cenedlaethol Achub Bywyd. NID yw cymhwyster nofio athro yn dderbyniol.

Pwrpas: Gallu paratoi ymgeiswyr er mwyn darparu cwrs NPLQ a hyfforddi staff presennol ar gyfer y pwll nofio.

Oriau: 37.5 awr

Hyd y cymhwyster: Cymhwyster NPLQ presennol, aelodaeth DU RLSS a’r cyhoeddiadau diweddaraf.

Uchafswm o lefydd gwag: 12

Enw’r Hyfforddwr: Julian Bennett

 

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt