Wythnos Byw'n Iach

Gwynedd Council

Wythnos Byw’n Iach

30/03/20 – 04/04/20!

Dyma wythnos o weithgareddau AM DDIM i chi!

Eleni rydym yn dathlu ein blwyddyn gyntaf o sefydlu Byw’n Iach ac rydym eisiau dathlu gyda chi! Bydd nifer o weithgareddau, sesiynau a gweithdai yn barod i’ch croesawu chi i’r ganolfan.

Ar Ddydd Sadwrn (04/04) bydd ein canolfannau yn agor ein drysau i chi ar ein diwrnod agored. Dyma gyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau am ddim. Croeso i bawb!

Ydych chi’n aelod yn barod?

Bydd cyfle i aelod ddod a ffrind gyda chi i’r ganolfan yn ystod yr wythnos. Wrth i chi argymell ffrind, byddwch chi’n derbyn mis o aelodaeth am ddim wrth iddynt ymuno.

Byddwn yn rhoi taliad misol yn ôl i chi ar ôl derbyn taliad mis cyntaf gan y ffrind rydych wedi argymell.

 

* Ychwanegir 1 mis am ddim i’ch cyfrif ar ôl derbyn taliad mis cyntaf gan y ffrind a argymhellir. Terfyn o 3 argymhelliad yr aelod.

Gŵyl Ffitrwydd

Yn ystod yr wythnos bydd y canolfannau canlynol yn cynnal Gŵyl Ffitrwydd AM DDIM! Dyma gyfle i chi ddod i roi cynnig ar amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd AM DDIM!

  • Byw’n Iach Arfon, Caernarfon
  • Byw’n Iach Penllyn, Y Bala
  • Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli
  • Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog
  • Byw’n Iach Plas Ffrancon, Bethesda
  • Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn
  • Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes
  • Byw’n Iach Pafiliwn, Abermaw

Am fwy o wybodaeth, ac amserlenni ein canolfannau dros wythnos Byw’n Iach, cliciwch isod:

Byw’n Iach Arfon, Caernarfon
Byw’n Iach Bangor
Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn
Byw’n Iach Bro Ffestiniog
Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli
Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau
Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog
Byw’n Iach Pafiliwn, Abermaw
Byw’n Iach Penllyn, Y Bala
Byw’n Iach Plas Ffrancon, Bethesda
Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt