Dosbarthiadau Ffitrwydd

Gwynedd Council

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Mae gennym amrywiaeth eang o Ddosbarthiadau Ffitrwydd ar gael yn canolfannau Byw’n Iach.

Mae gennym ddosbarthiadau sy’n addas ar gyfer pob lefel a gallu.

Yn amrywio o ymarferion dwys i’r rhai sy’n canolbwyntio ar y meddwl a’r corff. Os ydych chi’n dymuno colli ychydig o bwysau neu gynnal eich ffitrwydd, yna gallai dosbarth ffitrwydd fod yn ddelfrydol i chi.

Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella’ch ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Profir bod cymhelliant ychwanegol yn eich helpu i barhau ac yn eich helpu i gyrraedd eich nodau yn fwy cyson.

Cynhelir y dosbarthiadau gan hyfforddwyr profiadol a chymwys.

Rydym yn argymell cyrraedd 10 munud cyn dechrau’r dosbarth os mai dyma’ch tro cyntaf, i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr. Hefyd rydym yn argymell archebu eich lle yn y dosbarth ymlaen llaw, gan eu bod yn gallu bod yn boblogaidd iawn.

Gall cwsmeriaid efo pecyn Debyd Uniongyrchol fynychu unrhyw ddosbarthiadau ffitrwydd fel rhan o’u pecyn, a gallant hyd yn oed archebu eu lle ar-lein!

Mae amrywiaeth o ddosbarthiadau ar gael ledled Gwynedd, gan gynnwys:

 • Boxercise
 • Cyflyru Cylchol
 • Cyflyru Cylchol Ysgafn
 • Cyflyru Craidd
 • Cyflyru Llwyr
 • Effaith Metabolig
 • Hyfforddiant Swyddogaethol
 • HIIT
 • Pilates
 • Pump FX
 • Seiclo Dan Do
 • Ioga
 • Aerobeg Cadair
 • Aerobeg Dwr
 • FITBALL
 • Bootcamp
 • Kettlebells
 • HIIT
 • Mamau Actif
 • Tenis Cymdeithasol

I ddarganfod pa ddosbarthiadau sydd ar gael yn eich canolfan leol, ewch i’w tudalennau yma:

Canolfannau
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt