Croeso i
Byw’n Iach

Darparwyr cyfleusterau ffitrwydd,
chwaraeon a nofio
ledled Gwynedd...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt...

Gwynedd Council
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt...

‘Da ni ar agor!

Yn anffodus ni fydd Dosbarthiadau Byw Zoom Tai Chi ymlaen Ddydd Llun 26 o Orffennaf / nac ar 16 + 23 o Awst 2021.
Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleuster a achosir.


Annwyl gwsmeriaid,
Fel y gwyddoch mae lle yn ein dosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau ffitrwydd a sesiynau nofio’n gyfyngedig ar hyn o bryd.
Yn anffodus mae rhai cwsmeriaid yn bwcio sesiynau ac yn anghofio canslo pan na allant nhw ddod. Mae hyn yn golygu fod ‘na lefydd gwag diangen a chwsmeriaid eraill yn colli allan ar y cyfle i ymarfer.
Hoffwn eich atgoffa i fod yn ystyrlon o ddefnyddwyr eraill y ganolfan trwy gysylltu pan na fyddwch chi’n medru bod yn bresennol. Rydym yn deall fod pethau’n gallu newid ar fyr rybudd o dro i dro. Er hyn, bydd y canolfannau’n monitro’r sefyllfa, gyda’r opsiwn i gyfyngu’r system bwcio o flaen llaw, ar gyfer rhai unigolion, os bydd nifer fawr o sesiynau’n cael eu methu.
Diolch i chi

BWCIO A THALU AR Y WE!

Dyma ddiweddariad i ffordd y mae cwsmeriaid Byw’n Iach yn archebu a thalu am sesiynau cyn mynychu’r ganolfan!

Rydym wedi gwneud hyn er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio gwasanaeth Byw’n Iach ar-lein.

Mwy o wybodaeth yma!
Newyddlen Haf 2021

Darllenwch ein newyddlen cwsmer diweddara yma:

Darllenwch Yma!
HAF O HWYL!

Rhaglen gyffroes o weithgareddau sych a gwlyb i bob oedran, ar draws pob rhan o Wynedd dros wyliau haf 2021!

HAF O HWYL!
Actif Am Oes!

Ystod newydd o ddosbarthiadau ffitrwydd o ddwysedd isel ar gyfer pob oedran ar draws Gwynedd ac ar-lein!

Actif Am Oes!
COFRESRU!

Os ydych chi'n gwsmer Debyd Uniongyrchol (wedi rhewi), Tocyn Blwyddyn, Tocyn Misol neu Cerdyn Byw'n Iach presennol gallwch gofrestru i ddychwelyd i'ch canolfan leol yma!

COFRESTRU!
Byw'n Iach ar YouTube

Eisiau dosbarthiadau ffitrwydd, cyngor am ymarfer yn y ffordd iawn a fwy?
Tanysgrifiwch heddiw!

Ymunwch â ni ar YouTube
Dosbarthiadau Ffitrwydd Byw!

Ymunwch efo ni ar Zoom am dosbarthiadau ffitrwydd byw! Agored i pawb! Cofrestrwch rwan.

Amserlen ar gael yma!

Dosbarthiadau Ffitrwydd Byw – Cofrestrwch

Amdanom Ni

Pwrpas Byw’n Iach yw:
“Cynnig gwasanaethau hamdden a ffitrwydd cynaliadwy o’r ansawdd uchaf i’n cymunedau, er mwyn gwella iechyd, lles , ffitrwydd a sgiliau pawb”.

Byw'n Iach:
Pob trigolyn yn gwsmer,
pob teulu'n gwella eu hiechyd a lles,
pob cymuned yn elwa.

11

canolfan hamdden ar draws Gwynedd

7

pwll nofio

250+

staff lleol

18,000

defnyddwyr rheolaidd

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt