Croeso i
Byw’n Iach

Darparwyr cyfleusterau ffitrwydd,
chwaraeon a nofio
ledled Gwynedd...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt...

Gwynedd Council
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt...

Babi Actif

Gweithgareddau amrywiol i fabanod:

- Nofio Swigod 0-3 oed
- Chwarae Meddal 0-5 oed
- Gymnasteg Rhiant a Plentyn

Mwy o Wybodaeth Yma!
Tocyn Diwrnod i'r Teulu

Chwilio am ffordd hwyliog o fondio gyda'ch teulu tra'n cadw'n actif? Mae ein Tocyn Diwrnod Teuluol yn myndi wneud iddo ddigwydd! 💪👨‍👩‍👦

Mwy o Wybodaeth Yma!
Newyddlen Mawrth 2024

Darllenwch ein newyddlen ddiweddara i edrych yn ôl ar y digwyddiadau'r blwyddyn, ac i weld beth sydd o’n blaenau dros y misoedd nesa!

Darllenwch yma!
Gwobrau Chwaraeon Gwynedd 2024

Mae enwebiadau Gwobrau Chwaraeon Gwynedd 2024 ar agor rŵan!

Mae'r gwobrau yn gyfle i gyflwyno gwobrau i'ch ffrindiau, aelodau tîm, cyd-chwaraewyr neu deulu sydd wedi gweld llwyddiant chwaraeon eleni.

Enwebwch!
Cysylltwch â'n tîm heddiw Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall y mae Byw'n Iach yn ei gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.
Cyswllt

Amdanom Ni

Pwrpas Byw’n Iach yw:
“Cynnig gwasanaethau hamdden a ffitrwydd cynaliadwy o’r ansawdd uchaf i’n cymunedau, er mwyn gwella iechyd, lles , ffitrwydd a sgiliau pawb”.

Byw'n Iach:
Pob trigolyn yn gwsmer,
pob teulu'n gwella eu hiechyd a lles,
pob cymuned yn elwa.

11

canolfan hamdden ar draws Gwynedd

7

pwll nofio

250+

staff lleol

18,000

defnyddwyr rheolaidd

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt