Croeso i
Byw’n Iach

Darparwyr cyfleusterau ffitrwydd,
chwaraeon a nofio
ledled Gwynedd...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt...

Gwynedd Council
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt...

Hanner Tymor Chwefror 2023

Dyma raglen Hanner Tymor Chwefror 2023 sy’n gyfuniad o weithgareddau am ddim a rhai gyda ffi!

Ar gael yn ein canolfannau ar draws Gwynedd!

Mae’r gweithgareddau ar gael rhwng 18/02/23 – 26/02/23

Mwy o Wybodaeth Yma!
'Da ni eisiau clywed barn ein cwsmeriaid!

Ewch ati i lenwi ein Holiadur Bodlonrwydd Cwsmer Byw’n Iach. Rydym eisiau eich barn er mwyn gwella ansawdd y gwasanaethau a’r cyfleusterau. Bydd yr holiadur yn cymryd llai na 2 funud i gwblhau!

Mwy o wybodaeth...
Newyddlen Uned Partnaeriethau Byw'n Iach

Darllenwch fwy yma...

Yma
Babi Actif AM DDIM!

MAE AM DDIM TAN 31/03/23!!
Gweithgareddau amrywiol i fabanod

- Nofio Swigod 0-3 oed
- Chwarae Meddal 0-5 oed

Mwy o Wybodaeth Yma!
Nwyddau a Dillad Byw’n Iach

Mae amrywiaeth o nwyddau Byw’n Iach ar gael mewn tair o’n canolfannau ar draws Gwynedd. Mae samplau o ddiladd hefyd ar gael!

Byw’n Iach Arfon, Caernarfon
Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli
Byw’n Iach Penllyn, Y Bala

Mwy o Wybodaeth Yma!
Ap Byw'n Iach!

Y wybodaeth ddiweddaraf, y newyddion diweddaraf, amserlenni, digwyddiadau a hysbysiadau i gyd mewn un lle!

Cliciwch Yma
Cysylltwch â'n tîm heddiw Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall y mae Byw'n Iach yn ei gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.
Cyswllt

Amdanom Ni

Pwrpas Byw’n Iach yw:
“Cynnig gwasanaethau hamdden a ffitrwydd cynaliadwy o’r ansawdd uchaf i’n cymunedau, er mwyn gwella iechyd, lles , ffitrwydd a sgiliau pawb”.

Byw'n Iach:
Pob trigolyn yn gwsmer,
pob teulu'n gwella eu hiechyd a lles,
pob cymuned yn elwa.

11

canolfan hamdden ar draws Gwynedd

7

pwll nofio

250+

staff lleol

18,000

defnyddwyr rheolaidd

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt