Croeso i
Byw’n Iach

Darparwyr cyfleusterau ffitrwydd,
chwaraeon a nofio
ledled Gwynedd...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt...

Gwynedd Council
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt...

‘Da ni ar agor!

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar y 23/04/21 dyma ein cynllun ar gyfer ail agor canolfannau Byw’n Iach:

27/03/21: Caeau synthetig a chyrtiau allanol ar gael i glybiau a mudiadau llogi ar gyfer gweithgareddau i rai dan 18oed. :

26/04/21: Caeau synthetig a chyrtiau allanol ar gael i glybiau a mudiadau llogi ar gyfer gweithgareddau i oedolion (uchafswm o 30) :

04/05/21: Canolfannau’n agor ar gyfer defnydd gan unigolion neu swigen teulu*. E.e. sesiynau ffitrwydd, sesiynau Nofio Lon a Nofio Teulu, llogi cyrtiau chwaraeon raced. Gweithgareddau grŵp dan do yn cael eu caniatáu (uchafswm o 15 oedolyn) tu mewn e.e. dosbarthiadau ffitrwydd, clybiau dan do. :

17/05/21 Gwersi nofio a gymnasteg yn cael ail-gychwyn**:

14/06/21: Bydd ein caeau 5-pob ochr tu allan yn ail agor. Bydd cwsmeriaid yn gallu llogi a thalu o flaen llaw drwy gysylltu a’r ganolfan.

*Yn anffodus, bydd peth oedi o ran medru ail agor Pyllau Bro Ffestiniog a Dwyfor yn sgil gwaith cynnal a chadw angenrheidiol. Mi fydden ni’n rhyddhau datganiadau mwy manwl o ran y cyfleusterau hynny’n fuan. :

**Yn anffodus ni fydd modd ailgychwyn Gwersi Gymnasteg yng Nghanolfannau Penllyn, Glan Wnion, Pafiliwn a Bro Dysynni am y tro oherwydd problem staffio. Rydym yn bwriadu recriwtio erbyn mis Medi 21.

Actif Am Oes!

Ystod newydd o ddosbarthiadau ffitrwydd o ddwysedd isel ar gyfer pob oedran ar draws Gwynedd ac ar-lein!

Actif Am Oes!
COFRESRU!

Os ydych chi'n gwsmer Debyd Uniongyrchol (wedi rhewi), Tocyn Blwyddyn, Tocyn Misol neu Cerdyn Byw'n Iach presennol gallwch gofrestru i ddychwelyd i'ch canolfan leol yma!

COFRESTRU!
Byw'n Iach ar YouTube

Eisiau dosbarthiadau ffitrwydd, cyngor am ymarfer yn y ffordd iawn a fwy?
Tanysgrifiwch heddiw!

Ymunwch â ni ar YouTube
Dosbarthiadau Ffitrwydd Byw!

Ymunwch efo ni ar Zoom am dosbarthiadau ffitrwydd byw! Agored i pawb! Cofrestrwch rwan.

Amserlen ar gael yma!

Dosbarthiadau Ffitrwydd Byw – Cofrestrwch

Amdanom Ni

Pwrpas Byw’n Iach yw:
“Cynnig gwasanaethau hamdden a ffitrwydd cynaliadwy o’r ansawdd uchaf i’n cymunedau, er mwyn gwella iechyd, lles , ffitrwydd a sgiliau pawb”.

Byw'n Iach:
Pob trigolyn yn gwsmer,
pob teulu'n gwella eu hiechyd a lles,
pob cymuned yn elwa.

11

canolfan hamdden ar draws Gwynedd

7

pwll nofio

250+

staff lleol

18,000

defnyddwyr rheolaidd

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt