Croeso i
Byw’n Iach

Darparwyr cyfleusterau ffitrwydd,
chwaraeon a nofio
ledled Gwynedd...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt...

Gwynedd Council
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt...

Canolfannau Byw'n Iach yn Ailagor.

Rydym yn ail agor canolfannau ar draws Gwynedd.

I ddechrau, byddwn yn ailagor canolfannau yng Nghaernarfon, Porthmadog a'r Bala. Rhaid i chi Gofrestru i ddychwelyd i'r ganolfan.

Bydd hyn yn cynnwys mynediad i Ddosbarthiadau Ffitrwydd, Ystafelloedd Ffitrwydd a chyfleusterau Chwaraeon Awyr Agored.

Bydd fwy o canolfannau yn agor ar Medi 21.

Dylai clybiau gysylltu â'r ganolfan yn uniongyrchol i drafod archebion.

Rydym yn ailagor!

Gall cwsmeriaid Debyd Uniongyrchol a deiliaid Tocynnau Blynyddol gofrestru nawr i ddechrau dychwelyd i'n canolfannau o Awst 20fed.

Cofrestru
Dosbarthiadau Ffitrwydd Fyw!

Ymunwch efo ni ar Zoom am dosbarthiadau ffitrwydd fyw! Agored i pawb! Cofrestrwch rwan.

Amselren ar gael yn fyma hefyd!

Dosbarthiadau Ffitrwydd Byw – Cofrestrwch
Byw'n Iach ar YouTube

Eisiau dosbarthiadau ffitrwydd, cyngor am ymarfer yn y ffordd iawn a fwy?
Tanysgrifiwch heddiw!

Ymunwch â ni ar YouTube

Amdanom Ni

Pwrpas Byw’n Iach yw:
“Cynnig gwasanaethau hamdden a ffitrwydd cynaliadwy o’r ansawdd uchaf i’n cymunedau, er mwyn gwella iechyd, lles , ffitrwydd a sgiliau pawb”.

Byw'n Iach:
Pob trigolyn yn gwsmer,
pob teulu'n gwella eu hiechyd a lles,
pob cymuned yn elwa.

11

canolfan hamdden ar draws Gwynedd

7

pwll nofio

250+

staff lleol

18,000

defnyddwyr rheolaidd

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt