Croeso i
Byw’n Iach

Darparwyr cyfleusterau ffitrwydd,
chwaraeon a nofio
ledled Gwynedd...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt...

Gwynedd Council
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt...

Canolfannau Byw'n Iach ar Gau

Oherwydd y pandemig COVID-19 cyfredol, mae ein canolfannau'n parhau ar gau. Byddwn yn diweddaru'r wefan hon gyda mwy o wybodaeth unwaith y bydd ar gael.

Newyddlen - Mehefin 2020

Y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf gan Byw'n Iach! Hefyd, mae angen eich barn arnom ar ailagor canolfannau!

Newyddlen Byw’n Iach – Mehefin 2020
Dosbarthiadau Ffitrwydd Fyw!

Ymunwch efo ni ar Zoom am dosbarthiadau ffitrwydd fyw! Agored i pawb! Cofrestrwch rwan.

Amselren ar gael yn fyma hefyd!

Dosbarthiadau Ffitrwydd Byw – Cofrestrwch
Byw'n Iach ar YouTube

Eisiau dosbarthiadau ffitrwydd, cyngor am ymarfer yn y ffordd iawn a fwy?
Tanysgrifiwch heddiw!

Ymunwch â ni ar YouTube

Amdanom Ni

Pwrpas Byw’n Iach yw:
“Cynnig gwasanaethau hamdden a ffitrwydd cynaliadwy o’r ansawdd uchaf i’n cymunedau, er mwyn gwella iechyd, lles , ffitrwydd a sgiliau pawb”.

Byw'n Iach:
Pob trigolyn yn gwsmer,
pob teulu'n gwella eu hiechyd a lles,
pob cymuned yn elwa.

11

canolfan hamdden ar draws Gwynedd

7

pwll nofio

250+

staff lleol

18,000

defnyddwyr rheolaidd

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt