Amdanom Ni

Ychydig am Byw'n Iach a'n hamcanion...

Amdanom Ni

Amdan Byw’n Iach

Darllenwch Cynllun Busnes Byw’n Iach

Mae Byw’n Iach.cyf yn gwmni cyfyngedig trwy warant o dan reolaeth Cyngor Gwynedd. Mae Byw’n Iach yn gweithredu cytundeb ar ran Cyngor Gwynedd i reoli 11 Canolfan Hamdden yn y sir a darparu ystod o wasanaethau Chwaraeon, Iechyd a Ffitrwydd.

Mae Byw’n Iach yn cyflogi dros 250 o staff yn lleol er mwyn cynnal y gwasanaeth. Hefyd mae gennym Gwmni Bwrdd o Gyfarwyddwyr sydd yn arwain y cwmni ar lefel strategol.

Pwrpas Byw’n Iach yw “Cynnig gwasanaethau hamdden a ffitrwydd cynaliadwy o’r ansawdd uchaf i’n cymunedau, er mwyn gwella iechyd, lles , ffitrwydd a sgiliau pawb.”

Ein gweledigaeth yw “Pob trigolyn yn gwsmer- pob teulu’n gwella eu hiechyd a lles- pob Cymuned yn elwa”.

Dewch i adnabod Y Bwrdd yma!

CADEIRYDD: Berwyn Parry Jones
Beth Lowton
Dewi Owen
Jason Parry
Gareth Jones
Mair Rowlands
Annwen Hughes

Rydym yn edrych ymlaen at gynnal a gwella perfformiad cryf y gwasanaeth presennol. Mi fydden ni’n fentrus ac yn awyddus i ymgysylltu wrth adnabod cyfleoedd newydd i ddenu buddsoddiad o amrywiaeth o ffynonellau ariannol. Mi fydden yn croesawu adborth ar y Cynllun Busnes ac yn ystyried unrhyw sylwadau fel rhan o’n broses o adolygu perfformiad yn rheolaidd.”

Berwyn Parry Jones (Cadeirydd)

Dewch i adnabod Y Tîm rheoli yma!

RHEOLWR GYFARWYDDWR: Amanda Davies
RHEOLWR BUSNES: Karon Roberts
RHEOLWR ARDAL (GOGLEDD Y SIR): Mark Williams
RHEOLWR ARDAL (CANOL Y SIR): Carys Ferris
RHEOLWR ARDAL (DE’R Y SIR): Bryan Hughes
RHEOLWR Y RHAGLEN: Guto Williams
RHEOLWR PARTNERIAETHAU: Alun Jones

Mae’r Bwrdd, y Tîm Rheoli, y gweithlu a’n cwsmeriaid wedi cyfrannu at y Cynllun Busnes cychwynnol yma, fydd yn creu’r amodau i’r cwmni newydd ymsefydlu. Yn ystod oes y Cynllun mi fydden efo’n gilydd yn ymchwilio i gyfleoedd i sicrhau cynaladwyedd, gwella ansawdd ein gwasanaethau ac ymestyn ein heffaith i’r dyfodol.”

Amanda Davies (Rheolwr Gyfarwyddwr)

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt