Dewis Iaith:

Amdan Byw’n Iach

Mae Byw’n Iach.cyf yn gwmni cyfyngedig trwy warant o dan reolaeth Cyngor Gwynedd. Mae Byw’n Iach yn gweithredu cytundeb ar ran Cyngor Gwynedd i reoli 11 Canolfan Hamdden yn y sir a darparu ystod o wasanaethau Chwaraeon, Iechyd a Ffitrwydd.

Mae Byw’n Iach yn cyflogi dros 250 o staff yn lleol er mwyn cynnal y gwasanaeth. Hefyd mae gennym Gwmni Bwrdd o Gyfarwyddwyr sydd yn arwain y cwmni ar lefel strategol.

Pwrpas Byw’n Iach yw “Cynnig gwasanaethau hamdden a ffitrwydd cynaliadwy o’r ansawdd uchaf i’n cymunedau, er mwyn gwella iechyd, lles , ffitrwydd a sgiliau pawb.”

Ein gweledigaeth yw “Pob trigolyn yn gwsmer- pob teulu’n gwella eu hiechyd a lles- pob Cymuned yn elwa”.

Datganiad ar Gynhwysiant

Mae Cwmni Byw’n Iach wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd cynhwysol, i bawb yn cynnwys pobl anabl, ar draws eu cyfleusterau a rhaglenni.  Mi fydd y cwmni hefyd yn defnyddio ei adnoddau i annog partneriaid eraill i weithio’n gynhwysol fel bod cyfleoedd addas i bawb o fewn ein cymunedau i fod yn actif.

Dewch i adnabod Y Bwrdd yma!

CADEIRYDD: Beth Lawton
IS-GADEIRYDD: Gareth Jones
Annwen Hughes
Elfed Wyn ap Elwyn
Llio Elenid Owen
Sasha Williams
Richard Glyn Roberts

 

Dewch i adnabod Y Tîm rheoli yma!

RHEOLWR GYFARWYDDWR: Amanda Davies
RHEOLWR BUSNES: Karon Roberts
RHEOLWR ARDAL (GOGLEDD Y SIR): Mark Williams
RHEOLWR ARDAL (CANOL Y SIR): Carys Ferris
RHEOLWR ARDAL (DE’R Y SIR): Bryan Hughes
RHEOLWR Y RHAGLEN: Guto Williams
RHEOLWR PARTNERIAETHAU: Alun Jones

 

xr:d:DAGBi-TtzaM:3,j:6572301667832064880,t:24040511