NERS

Gwynedd Council

NERS

Ymarfer Corff Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ei reoli yn ganolig gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae’r cynllun wedi’i gynllunio ar gyfer oedolion segur, sy’n wynebu risg o ddatblygu problemau iechyd, neu bobl â ganddynt gyflwr iechyd yn barod. Diben y cynllun yw hyrwyddo iechyd a lles drwy annog gweithgareddau corfforol hirdymor.

Dyma’r Tim!

James Richards

Teitl Swydd – Cydlynydd Cynllun Cyfeirio i Ymarfer/Gweithiwr Proffesiynol Cyfeirio i Ymarfer

Lleoliad Gwaith – Byw’n Iach Glaslyn & Dwyfor

Cymwysterau – Hyfforddiant Personol Lefel 3, Atgyfeiriad GP, Phase IV Adsefydlu Cardiaidd, Tystysgrif L4 mewn Hyfforddiant Ymarfer Corff ar gyfer Clefyd Anadlol Cronig, Hyfforddwr ‘Postural Stability’, Tystysgrif Lefel 4 mewn Rhaglennu Gweithgaredd Corfforol ar gyfer Unigolion â Phoen Cefn Isel

Ffaith hwyl/diddorol –Ar hyn o bryd rydw i’n ceisio dysgu cerdded ar fy nwylo!!

 

Graham Pierce

Teitl Swydd – Cydlynydd Cynllun Cyfeirio i Ymarfer/Gweithiwr Proffesiynol Cyfeirio i Ymarfer

Lleoliad Gwaith – Byw’n Iach Glaslyn

Cymwysterau –Hyfforddiant Personol Lefel 3, Atgyfeiriad GP, Phase IV Adsefydlu Cardiaidd, Tystysgrif L4 mewn Hyfforddiant Ymarfer Corff ar gyfer Clefyd Anadlol Cronig, Hyfforddiant Ymarfer Corff a Ffitrwydd Arbenigol L4 ar ôl cymhwyster Hyfforddwr Strôc, Tystysgrif L4 mewn Darparu Gweithgareddau Corfforol i Unigolion â Chyflyrau Iechyd Meddwl, Symudiadau Tai Chi er lles (TMW), Lefel 3 Pilates

Ffaith hwyl/diddorol –Roeddwn i’n ddrymiwr mewn band metel a fy enw llwyfan oedd Darius Gold

 

Andrea Vaughan

Teitl Swydd – Gweithiwr Proffesiynol Cyfeirio i Ymarfer

Lleoliad Gwaith –Byw’n Iach Glan Wnion, Pafiliwn a Penllyn

Cymwysterau –Hyfforddiant Personol Lefel 3, Atgyfeiriad GP, Phase IV Adsefydlu Cardiaidd, Tystysgrif L4 mewn Hyfforddiant Ymarfer Corff ar gyfer Clefyd Anadlol Cronig, Hyfforddwr ‘Postural Stability’, Pilates Lefel 3, L3 Addasu Ymarfer Corff ar gyfer oedolyn hŷn sydd yn annibynnol, L3 Addasu Ymarfer Corff ar gyfer merched cyn-geni ac ôl-geni, Cymhwyster L4 mewn Adferiad Canser ac Ymarfer, Tystysgrif L4 mewn Cyflwyno Gweithgareddau Corfforol i Unigolion gyda Chyflyrau Iechyd Meddwl 

Ffaith hwyl/diddorol – Cwblhawyd Ironman Cymru yn 2019 am y tro cyntaf. Yn cystadlu eto yn 2020!

Rachael Roberts

Teitl Swydd Gweithiwr Proffesiynol Cyfeirio i Ymarfer

Lleoliad Gwaith – Byw’n Iach Bro Dysynni

Cymwysterau – Hyfforddiant Personol Lefel 3, Atgyfeiriad GP, Phase IV Adsefydlu Cardiaidd, Tystysgrif L4 mewn Hyfforddiant Ymarfer Corff ar gyfer Clefyd Anadlol Cronig, Cymhwyster L4 mewn Ailsefydlu ar ol Canser ac Ymarfer Corff, Tystysgrif Lefel 4 Gordewdra a Diabetes, Hyfforddwr ‘Postural Stability’, Pilates Lefel 3, Symudiadau Tai Chi ar gyfer Lles (TMW).

Ffaith hwyl/diddorol – Rwyf yn hoffi’r awyr agored, yn enwedig nofio yn y Môr. Yn 2017 nes i nofio pellter o 10km

 

Elain Evans

Teitl Swydd – Gweithiwr Proffesiynol Cyfeirio i Ymarfer

Lleoliad Gwaith – Byw’n Iach Arfon, Caernarfon  

Cymwysterau – Hyfforddiant Ffitrwydd Lefel 2, Atgyfeiriad GP 

Ffaith hwyl/diddorol –wedi chwarae pêl-droed i dim merched tref Caernarfon a chwarae Hoci i dim ysgolion Gwynedd.

 

 

Jac Parry

Teitl Swydd – Gweithiwr Proffesiynol Cynllun i ymarfer

Lleoliad Gwaith – Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli

Ffaith hwyl/diddorol – Rwy’n golffiwr brwd ac wedi chwarae’r twll hiraf yn Prydain, mae’n 666 llath ac wedi galw ‘y Diafol’

Chris Ellis

Teitl Swydd – Gweithiwr Proffesiynol Cyfeirio i Ymarfer

Lleoliad Gwaith – Byw’n Iach Bangor

Ffaith hwyl/diddorol – Heb fethu gêm bêl-droed oddi cartref Cymru mewn 2 flynedd.

Am ragor o wybodaeth am y cynllun NERS, Cliciwch Yma

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt