Dewis Iaith:

Mae Cwmni Byw’n Iach wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd cynhwysol, i bawb yn cynnwys pobl anabl, ar draws eu cyfleusterau a rhaglenni.  Mi fydd y cwmni hefyd yn defnyddio ei adnoddau i annog partneriaid eraill i weithio’n gynhwysol fel bod cyfleoedd addas i bawb o fewn ein cymunedau i fod yn actif. 

Rydym yn falch o fod wedi pasio achrediad Insport ar y lefel Rhuban ac yn y broses o weithio tuag at yr achrediadau lefel uwch. Mae Insport yn rhaglen trwy Chwaraeon Anabledd Cymru sydd yn hyrwyddo cyfleoedd cynhwysol yn y byd chwaraeon. 

Mae sawl cyfle cynhwysol gwahanol  i fod yn actif o fewn ein canolfannau ac o fewn ein rhaglenni. Rydym yn gobeithio fod y gwybodaeth isod yn help i chi dod o hyd I’r gwybodaeth mwyaf defnyddiol. 

Mynediad am ddim i Ofalwyr

Byddwn yn darparu mynediad am ddim i sesiynau nofio cyhoeddus i’r Gofalwr + 1 ffrind neu aelod teulu. 

Prisiau Consesiwn

Mae prisiau consesiwn yn berthnasol i’r canlynol: 0-24 oed, defnyddwyr anabl a defnyddwyr 60+ oed. Diliwch y linc i weld holl brisiau Byw’n Iach

Prisiau Consesiwn Byw’n Iach

Sesiynau Chwarae i Blant Gydag Anghenion Ychwanegol

Bydd y neuadd yn llawn sesiynau hwyliog yn cynnwys castell neidio, ardal synhwyraidd ac amrywiaeth o wahanol deganau felly ni fydd prinder o bethau hwyliog i’w gwneud! Pwy fydd yn gallu ymuno â’r sesiynau? Mae’r sesiynau yn agored i bob plentyn neu berson ifanc ag anghenion ychwanegol yn ogystal â’u teuluoedd. Mae croeso i frodyr a chwiorydd, rhieni, gofalwyr a neiniau a theidiau i gyd! Mae’r sesiynau ar gyfer y teulu cyfan!

Dydd Sadwrn cyntaf pob mis:

  • Byw’n Iach Arfon : 10:00-11:00
  • Byw’n Iach Dwyfor : 10:00 – 10:45
  • Byw’n Iach Penllyn : 10:00 – 11:00

Ail ddydd Sadwrn pob mis:

  • Byw’n Iach Glaslyn : 10:00 – 10:45

Nofio Cynhwysol

Mae Sesiynau Nofio i’r Anabl ar gael ym mhob un o’r 7  Pwll Nofio:

Mae mynediad i Oxford Dipper 140 Transferable Changing Room Hoist ar gael ym mhob canolfan gwlyb gan Byw’n Iach.

Mae Byw’n Iach yn cynnig nofio am ddim i bawb sydd gyda cherdyn adnabod Gofalwyr Ifanc. Byddwn yn darparu mynediad am ddim i sesiynau nofio cyhoeddus i’r Gofalwr + 1 ffrind neu aelod teulu.

Mae Byw’n Iach yn cymryd rhan mewn cynllun cenedlaethol MAX Card. Rhagor o wybodaeth ar y wefan yma: Gwefan Cerdyn Max. Byddwn yn darparu mynediad am ddim i sesiynau nofio teulu yn ein pyllau i deuluoedd sydd a Cherdyn Max. Bydd angen i un oedolyn yn y teulu fod yn aelod o Byw’n Iach er mwyn i’r teulu cael nofio am ddim. Pan fydd y cwsmeriaid yn ffonio i archebu lle, rhaid gwneud y canlynol.

Sesiynau yn ein Canolfannau sydd wedi trefnu gan Bartneriaid 

Clybiau Insport yng Ngwynedd 

Ymuno (disabilitysportwales.com)