Cystadleuaeth Gymnasteg Canolfannau Byw’n Iach

Gwynedd Council

Cystadleuaeth Gymnasteg Canolfannau Byw’n Iach

Mae Gymnasteg wedi bod yn boblogaidd iawn gan blant Gwynedd ers blynyddoedd, ac mae nifer yn mynychu gwersi bob wythnos.

Eleni, fel bob blwyddyn arall, cafodd cystadleuaeth gymnasteg ei gynnal, ond eleni yng nghanolfan Byw’n Iach Arfon. Fe gymerodd 173 o blant ran yn y gystadleuaeth eleni, o saith canolfan Byw’n Iach gwahanol. Mae’r cystadlaethau yn boblogaidd bob blwyddyn ac yn tynnu diddordeb nifer o blant Gwynedd er mwyn datblygu eu sgiliau gymnasteg. Eleni, roedd hi’n flwyddyn lwyddiannus wrth i fwyaf o fechgyn erioed gymryd rhan yn y gystadleuaeth.

Pwynt y gystadleuaeth yma bob blwyddyn, yw i unigolion sydd yn derbyn gwersi gan Byw’n Iach ddangos yr hyn maent wedi dysgu yn y dosbarthiadau. Yn rhan o’r gystadleuaeth mae’n rhaid i’r plant ifanc ddangos dilyniant o waith yn dilyn gyda naid oddi ar y bocs. Mae’r plant hŷn yn cystadlu trwy wneud dau ddilyniant a dwy naid oddi ar y bocs. Fel, bob blwyddyn, roedd safon y gystadleuaeth yn uchel iawn.

Bob blwyddyn mae dwy darian yn cael ei roi i’r enillwyr. Un darian ar gyfer y canolfan buddugol, Glan Wnion, Dolgellau, sef y ganolfan lwyddiannus eleni, ac un darian ar gyfer y John Pike Award, ar gyfer y sgôr uchaf mewn canrannau o’r merched a’r bechgyn.

Roedd dau sgor uchel ar gyfer y bechgyn eleni, gyda Zac Grant o ganolfan Glaslyn, Porthmadog ac Elis Williams o Glan Wnion, Dolgellau yn gydradd gyntaf gyda 91%, a Nansi Jones o Blas Silyn Penygroes yn gyntaf o’r merched yn 92.5%. Ond daeth pawb allan o’r cystadlaethau yn wen o glust i glust gyda thystysgrif o gyrhaeddant. Felly ein henillydd llwyddiannus eleni oedd Nansi Jones. Llongyfarchiadau mawr i ti.

Mae ein dosbarthiadau ni’n Byw’n Iach yn dilyn llwybr ‘A-Z’ Gymnasteg Cymru ar gyfer derbyn y sgiliau hanfodol o ddosbarthiadau a grwpiau er mwyn darparu’r gwersi gorau yn ein canolfannau. Mae 7 o ganolfannau Byw’n Iach yn darparu gwersi Gymnasteg o ansawdd uchel, mae nifer o lefydd ar gael i ddechreuwyr gychwyn o’r newydd.

Mae dosbarthiadau yn ail ddechrau wedi’r gwyliau haf ym mis Medi 2019. Felly am fwy o wybodaeth am ddosbarthiadau a lefelau gwahanol o gyrhaeddant yn y dosbarthiadau dilynwch y linc a chysylltwch gyda’r canolfannau, neu cysylltwch gyda David Morris ein Cydlynydd Gymnasteg, ar davidwynmorris@bywniach.cyrmu

Tudalen Gymnasteg Byw’n Iach: Gwersi Gymnasteg

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt