Welcome Byw'n Iach Plas Silyn, Penygroes

Sport, leisure
and fitness facilities
at Penygroes, Gwynedd...

Search for an Activity...

Search for the activity, class or sport you want to take part in at Byw'n Iach Plas Silyn...

Homepage
Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes
Search for an Activity...

Search for the activity, class or sport you want to take part in at Byw'n Iach Plas Silyn...

Bydd pob canolfan ar gau o 17:00 ddydd Iau 19/03

Yn sgil datblygiadau diweddar ac mewn ymgynghoriad â Chyngor Gwynedd, rydym wedi penderfynu i gau canolfannau Byw’n Iach ledled Gwynedd, ar gyfer yr holl weithgareddau chwaraeon, hamdden a ffitrwydd, o 5pm (17:00) ddydd Iau 19/03, hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Contact our team today... If you need more information about our facilities at Penygroes, membership packages or anything else we offer, please feel free to contact us today.
How to find us...

Address:
Ffordd y Sir,
Penygroes,
Gwynedd
LL54 6HJ
Phone number:
01286 882047

Contact our team today...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.