About us

A little bit about Byw'n Iach and our objectives...

About us

About Byw’n Iach

Read the Byw’n Iach Business Plan

Byw’n Iach.cyf is a company limited by guarantee that is controlled by Gwynedd Council. We operate a contract on behalf of the council to manage 11 leisure facilities and offer a range of sports, health and fitness services across the county.

Byw’n Iach employs over 250 staff locally to provide this service. We also have a Board of Directors to provide strategic leadership.

The purpose of Byw’n Iach is “to offer sustainable leisure and fitness activities of the highest quality to our communities, in order to improve the health, well-being, fitness and skills of all.”

Our vision for the company is “Every resident a customer – every family improving their health and well-being – every community benefiting”.

 

Meet The Board here!

CHAIR: Berwyn Parry Jones
Beth Lowton
Dewi Owen
Jason Parry
Gareth Jones
Mair Rowlands
Annwen Hughes

Rydym yn edrych ymlaen at gynnal a gwella perfformiad cryf y gwasanaeth presennol. Mi fydden ni’n fentrus ac yn awyddus i ymgysylltu wrth adnabod cyfleoedd newydd i ddenu buddsoddiad o amrywiaeth o ffynonellau ariannol. Mi fydden yn croesawu adborth ar y Cynllun Busnes ac yn ystyried unrhyw sylwadau fel rhan o’n broses o adolygu perfformiad yn rheolaidd.”

Berwyn Parry Jones (Chair)

Meet the Management Team here!

MANAGING DIRECTOR: Amanda Davies
BUSINESS MANAGER: Karon Roberts
AREA MANAGER (NORTH): Mark Williams
AREA MANAGER (CENTRAL): Carys Ferris
AREA MANAGER (SOUTH): Bryan Hughes
PROGRAMME MANAGER: Guto Williams
PARTNERSHIPS MANAGER: Alun Jones

Mae’r Bwrdd, y Tîm Rheoli, y gweithlu a’n cwsmeriaid wedi cyfrannu at y Cynllun Busnes cychwynnol yma, fydd yn creu’r amodau i’r cwmni newydd ymsefydlu. Yn ystod oes y Cynllun mi fydden efo’n gilydd yn ymchwilio i gyfleoedd i sicrhau cynaladwyedd, gwella ansawdd ein gwasanaethau ac ymestyn ein heffaith i’r dyfodol.”

Amanda Davies (Managing Director)

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt