Ystafell Ffitrwydd

Gwynedd Council

Ystafell Ffitrwydd

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.

Mae ein hystafelloedd ffitrwydd i gyd yn cynnwys offer Pulse©, gyda sgriniau gweledol integredig ar gyfer adloniant wrth i chi ymarfer. Mae amrywiaeth eang o beiriannau hyfforddi pwysau a dewis o bwysau rhydd.

Mae’r offer yn addas ar gyfer pob math o weithfeydd yn cynnwys cardio, cryfder ac dygnwch.

Mae gennym nifer o Beiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer chyfranogwyr â nam ar eu golwg.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd – am fwy o wybodaeth cysylltwch a’r dderbynfa eich canolfan lleol.

Am fwy o wybodaeth am yr ystafell ffitrwydd yn eich canolfan leol, ewch yma:

Canolfannau
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt