Cyfleusterau

Cyfleusterau
Byw’n Iach Arfon, Caernarfon

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Arfon, Caernarfon

Canolfan Nofio a Chwaraeon

 • 2 bwll nofio (25metr x 10metr a 12metr x 10metr)
 • Ystafell newid teulu ar gael
 • Neuadd chwaraeon gyda 4 cwrt badminton, sy’n addas  ar gyfer pêl-fasged, pêl-rwyd, 5-bob-ochr a gemau cyffredinol
 • 2 cwrt sboncen
 • Ystafell codi pwysau
 • Neuadd gyffredinol
 • 2 gwrt allanol 5-bob-ochr gyda llif olau
 • 1 cwrt allanol 6-bob ochr gyda llif olau
 • Ystafelloedd ar gael ar gyfer cyfarfodydd / cyrsiau.
  • 3 x treadmills
  • 2 x cross-trainers
  • 2 x stationary bikes
  • 1 x  Rower
  • 1 x hand rack (upper body pedal machine)
  • 1 x cable chest press
  • 1 x cable leg press
  • 1 x cable leg extension
  • 1 x cable leg curl
  • 1 x cable shoulder press
  • 1 x cable lat pull down
  • Tocyn Cardio – Parth 2 (Zone 2)
  • 2 x  air bikes
  • 2 x SkiErgs
  • 3 x rowers
  • 2 x stationary / watt bikes
  • 2 x treadmill
  • 1 x cross trainer
  • Tocyn Pwysau – Parth 2 (Zone 2)
  • Various dumbells 2.5kg – 40kg
  • Kettle bells sets of 4kg – 40kg
  • Squat rack x 1 + plates + bar
  • Smith machine + plates+Bench
  • Olympic platfform + bar + boxes + plates
  • Power rack + plates+bench
  • Hack squat + plates
  • Legpress + plates
  • 2 x benches
  • Incline bech press + weights
  • Flat Bench press + weights
  • Latpull down
  • Seated row
  • Roman chair
  • Seated preacher curl
  • Jordan Barbells 10kg – 55kg
  • Box (for jumping)
  • Cable machine
  • 1 x Ski urg
  • 1 x Rower
  • 1 x Assult bike

Canolfan Tenis a Ffitrwydd

 • Ystafell  ffitrwydd teulu yn addas i bawb
 • Offer diweddaraf Pulse gyda sgrin weledol cyfunol
 • Peiriannau cydnaws IFI
 • Hyfforddwyr personol cymwysedig
 • 3 cwrt tenis dan do
 • 4 cwrt tenis awyr agored

Mynediad Cyfleusterau ar gyfer Defnyddwyr Hamdden Anabl

Mynediad Adeilad

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Derbynfa Lefel Isel
 • Lifft (Canolfan Hamdden yn unig)
 • Caffi Hygyrch
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch
 • Ardal Bwll Hygyrch (Canolfan Hamdden yn unig)

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Teulu Hygyrch (Canolfan Hamdden yn unig)
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 5
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 8
 • Oxford Pool Side Dipper teclyn codi pwll nofio
 • Oxford Mini Dipper Chassey Chair (ar gyfer cludo nofiwr anabl i’r teclyn codi)
 • Plinth Uchder Addasadwy (ystafell newid)
 • Teclyn codi gludadwy (x2)

Gweithgareddau

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi’u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â’r ganolfan.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Arfon heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Arfon, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.