Cyfleusterau

Cyfleusterau
Byw’n Iach Arfon, Caernarfon

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Arfon, Caernarfon

2 pwll nofio (25metr x 10metr a 12metr x 10metr)

Neuadd chwaraeon gyda 4 cwrt badminton, sy’n addas  ar gyfer pêl-fasged, pêl-rwyd, 5-bob-ochr a gemau cyffredinol

2 cwrt sboncen

2 gwrt allanol 5-bob-ochr gyda llif olau

1 cwrt allanol 6-bob ochr gyda llif olau

Ystafelloedd ar gael ar gyfer cyfarfodydd / cyrsiau.

Ystafell newid teulu ar gael

Peiriant Coffi Dwyfor

Caffi

Maes Parcio

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Arfon, Caernarfon (Safle Canolfan Tenis)

Ystafell Ffitrwydd a Codi Pwysau

 • 5 x treadmills
 • 3 x cross-trainers
 • 3 x stationary bikes
 • 2 x recumbent bike
 • 2 x Rower
 • 1 x hand rack (upper body pedal machine)
 • 1 x cable chest press
 • 1 x cable leg press
 • 1 x cable leg extension
 • 1 x cable leg curl
 • 1 x cable shoulder press
 • 1 x cable lat pull down
 • 2 x air bikes
 • 2 x SkiErgs
 • 2 x rowers
 • 4 x stationary / watt bikes
 • 1 x treadmill
 • 2 x stair climb
 • Kettle bells sets of 4kg – 40kg
 • Squat rack x 2 + plates + bar
 • Smith machine + plates+Bench
 • Olympic platfform + bar + boxes + plates
 • Power rack + plates+bench
 • Hack squat + plates
 • Legpress + plates
 • 6 x benches
 • Incline bench press + weights
 • Flat Bench press + weights
 • Latpull down
 • Seated row
 • Roman chair
 • Seated preacher curl
 • Jordan Barbells 10kg – 50kg
 • Box (for jumping)
 • 2x Cable machine

Offer diweddaraf Pulse gyda sgrin weledol cyfunol

Peiriannau cydnaws IFI

Hyfforddwyr personol cymwysedig

3 cwrt tenis dan do

4 cwrt tenis awyr agored

Mynediad Cyfleusterau ar gyfer Defnyddwyr Hamdden Anabl

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Arfon, Caernarfon:

Mynediad Adeilad Addas i Bawb

Parcio hygyrch

Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa

Derbynfa Lefel Isel

Neuadd Chwaraeon Hygyrch

Ardal Bwll Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

Oxford Pool Side Dipper teclyn codi pwll nofio

Oxford Mini Dipper Chassey Chair (ar gyfer cludo nofiwr anabl i’r teclyn codi)

Plinth Uchder Addasadwy (ystafell newid)

Teclyn codi gludadwy (x2)

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Arfon, Caernarfon (Safle Canolfan Tenis)

Mynediad Adeilad Addas i Bawb

Parcio hygyrch

Mynediad gyda ramp

Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa

Lifft

Caffi Hygyrch

Neuadd Chwaraeon Hygyrch

Ystafell Ffitrwydd Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 5

Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 8

 

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi’u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â’r ganolfan.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Arfon heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Arfon, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.