Cyfleusterau

Cyfleusterau yn Byw'n Iach Bangor

Cyfleusterau
Byw’n Iach Bangor

Cyfleusterau Byw’n Iach Bangor

Cyfleusterau

 • Pwll Nofio 25 medr (dyfnder-1.4 – 3.8m)
 • Pwll Nofio 12.5 medr (dyfnder-1.1-1.4m)
 • Byrddau deifio sbring 1m, sbring a phlatfform 3m a platfform 5m
 • Peiriant deifio swigod
 • Oriel wylio
 • Stiwdio Ffitrwydd/ Wattbike
 • Ystafell gyfarfod
 • Lifft i’r llawr 1af
 • Man ymlacio yn y dderbynfa gyda diodydd oer a phoeth – peiriant coffi Dwyfor
 • 2 gae pob tywydd 5 bob ochr
 • Wi-Fi am ddim
 • Parcio
 • 5 lle storio beics
 • Pwll Padlo (tymhorol)
 • Ystafell Ffitrwydd:
  • Treadmill X3
  • Concept 2 skierg
  • Concept 2 Rower
  • X-Train
  • R-Cycle
  • U-cycle
  • Offer Ystafell Bwysau
  • Shoulder press
  • Chest press
  • Power rack + disks + Bar
  • Leg press
  • Dual Multi-Pulley
  • Adjustable incline bench X2
  • Dumbells 2.5kg>25kg

Mynediad Cyfleusterau ar gyfer Defnyddwyr Hamdden Anabl

Mynediad Adeilad

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Derbynfa Lefel Isel
 • Lifft
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch
 • Ardal Bwll Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Teulu Hygyrch
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 4
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 4
 • Teclyn codi Pwll Trosglwyddadwy Oxford Dipper 140
 • Oxford Mini Dipper Chassey Chair (ar gyfer cludo nofiwr anabl i’r teclyn codi)
 • Teclyn codi ystafell newid trosglwyddadwy Oxford Midi 180

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi’u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â’r ganolfan.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.