Cyfleusterau

Cyfleusterau yn Byw'n Iach Bro Dysynni, Tywyn

Cyfleusterau
Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn

Cyfleusterau

 • Pwll nofio (25metr x 11metr)
 • Neuadd chwaraeon gyda 4 cwrt badminton
 • 2 Cyrtiau tenis y tu allan, wedi ei oleuo
 • Cae chwarae pob tywydd maint llawn, wedi ei oleuo
 • Ystafell ffitrwydd
 • Ystafell pwysau
 • 1 stiwdio/ystafell cyfarfod
 • Sawna a caban stem
 • Wifi
 • Parcio

Offer yn yr Ystafell Ffitrwydd:

 • 4 x Treadmills
 • 1 x Low Row
 • 1 x Chest Press
 • 1 x Leg Curl
 • 1 x Leg Extension
 • 2 x Excercise Bike
 • 2 x Cross Trainers
 • 2 x Concept 2 Rowing Machines
 • 1 x Technogym Climb Excite (NEW MACHINE)
 • 1 x Smiths Machine (90KG of weight plates available)
 • 1 x Cable Machine
 • Dumbbells from 2.5KG to 25KG

 

 • Offer yn yr Ystafell Bwysau:
  • Plate loaded incline press
  • Plate loaded leg press
  • Plate loaded row
  • Plate loaded shoulder press
  • Plate loaded pull down
  • Plate loaded calf raise
  • Power rack with olympic bar
  • Preacher curl bench
  • Dumbbells from 1KG to 40 KG
  • + Barbell Rack 10-45kg

Mynediad Cyfleusterau ar gyfer Defnyddwyr Hamdden Anabl

Mynediad Adeiladu

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Caffi Hygyrch (peiriannau gwerthu)
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch
 • Ardal Bwll Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 3
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 5
 • Teclyn codi Pwll Trosglwyddadwy Oxford Dipper 140
 • Oxford Mini Dipper Chassey Chair (ar gyfer cludo nofiwr anabl i’r teclyn codi)
 • Teclyn codi ystafell newid trosglwyddadwy Oxford Mini 180
 • Plinth Uchder Addasadwy (ystafell newid)
 • Teclyn codi gludadwy

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi’u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â’r ganolfan.

Cysylltwch â tîm Byw'n Iach Bro Dysynni heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nhywyn, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.