Cyfleusterau

Cyfleusterau yn Byw'n Iach Bro Dysynni, Tywyn

Cyfleusterau
Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn

 • Pwll nofio (25metr x 11metr)
 • Neuadd chwaraeon gyda 4 cwrt badminton
 • Cyrtiau tenis y tu allan, wedi ei oleuo
 • Cae chwarae pob tywydd maint llawn, wedi ei oleuo
 • Ystafell ffitrwydd:
  • 2 x Treadmills
  • 1 x Low Row
  • 1 x Chest Press
  • 1 x Leg Curl
  • 1 x Leg Extension
  • 1 x Excercise Bike
  • 1 x Cross Trainer
  • 1 x Technogym Climb Excite (PEIRIANT NEWYDD)
  • 1 x Smiths Machine ( platiau pwysau 90KG ar gael)
  • Dumbells:- 2 x 2.5kg / 2 x 5kg / 2 x 7.5kg / 2 x 10kg / 2 x 12.5kg / 2 x 15kg / 2 x 17.5kg / 2 x 20kg / 2 x 22.5kg / 2 x 25kg

Mynediad Cyfleusterau ar gyfer Defnyddwyr Hamdden Anabl

Mynediad Adeiladu

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Caffi Hygyrch (peiriannau gwerthu)
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch
 • Ardal Bwll Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 3
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 5
 • Oxford Pool Side Dipper teclyn codi pwll nofio
 • Oxford Mini Dipper Chassey Chair (ar gyfer cludo nofiwr anabl i’r teclyn codi)
 • Plinth Uchder Addasadwy (ystafell newid)
 • Teclyn codi gludadwy

Gweithgareddau

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi’u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â’r ganolfan.

Cysylltwch â tîm Byw'n Iach Bro Dysynni heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nhywyn, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.