Cyfleusterau

Cyfleusterau
Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli

Cyfleusterau

 • Pwll Nofio 25metr
 • Pwll Nofio Bach
 • Llithren Ddŵr
 • Ystafell Bwysau
 • Neuadd Chwaraeon (4 cwrt badminton)
 • 2 Gwrt Sboncen
 • 3 Cwrt tenis (allanol)
 • Cae Pêl-Droed (gwair)
 • Maes Ymarfer (wedi ei oleuo)
 • Ystafell gyfarfod
 • Wi-Fi am ddim
 • Parcio
 • Peiriant Dwyfor Coffi
 • Lle storio beics
 • Stiwdio Seiclo (6 beic)
 • Ystafell Ffitrwydd:
 1. Rower
 2. Bike x 2
 3. X-Train
 4. Treadmill x 2
 5. Stepper
 6. Leg Curl
 7. Leg Extension
 8. Leg Press
 9. Shoulder Press
 10. Chest Press
 11. Dual Multi-Pulley (Cables)
 12. Incline Bench
 13. Dumbells – 2.5kg, 5kg, 7.5kg, 10kg, 12.5kg, 15kg, 17.5kg, 22.5kg, 25kg, 27.5kg, 30kg
 14. Kettle Bells – 4kg, 6kg, 8kg, 10kg, 12kg
 15. Smith Machine

Mynediad Cyfleusterau ar gyfer Defnyddwyr Hamdden Anabl

Mynediad Adeilad

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Derbynfa Lefel Isel
 • Lifft
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch
 • Ardal Bwll Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Teulu Hygyrch
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 5
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 8
 • Oxford Pool Side Dipper teclyn codi pwll nofio
 • Oxford Mini Dipper Chassey Chair (ar gyfer cludo nofiwr anabl i’r teclyn codi)
 • Plinth Uchder Addasadwy (ystafell newid)
 • Teclyn codi gludadwy
 • Teclyn codi Pwll Trosglwyddadwy Oxford Dipper 140
 • Teclyn codi ystafell newid trosglwyddadwy Oxford Mini 180

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi’u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â’r ganolfan.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Dwyfor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nwyfor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.