Cyfleusterau

Cyfleusterau
Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau

Cyfleusterau

 • Neuadd sy’n addas i’r rhan fwyaf o chwaraeon dan do, ac ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau
 • Cwrt sboncen
 • Sawna
 • 1 ystafell gyfarfod
 • Beicio sbin gyda 11 beic
 • MUGA
 • 1 cwrt pêl-fasged y tu allan
 • 2 gwrt pêl-rwyd y tu allan
 • 2 safle wefru ceir trydanol
 • Ystafell ffitrwydd:
  • Radiant Duel pulley
  • Shoulder press
  • Dumbells (limited available) – 5kg – 25kg no 0.5 weights available
  • Weight bench
  • 1x Pulse upright bike
  • Single pulley
  • Chest press
  • Leg press
  • 2x Running machine
  • 1x Cross trainer
  • 3x Running Machines
  • Dumbells in fitness room range from 2.5kg – 25kg
  • 2x Pulse upright bikes
  • 1x Pulse recumbant bike
  • 2x Cross Trainers
  • 1x Stair master
  • 1x Rowing machine
  • 1x Technogym excite top (wheelchair frendly)

 

 • Ystafell Bwysau:
  • 300KG worth of plates
  • 2.5KG – 40KG Dumbells
  • 2x bench pwysau
  • Peiriant Smiths
  • Bench press
  • Squat rac
  • Leg Press
  • Lat pull down
  • multi use dip/ffram i dynnu fyny
  • 3x 20kg olympic bars
  • 1x Hex bar
  • 1x EZ bar

Mynediad Cyfleusterau ar gyfer Defnyddwyr Hamdden Anabl

Mynediad Adeilad

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Lifft
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 4
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 7
 • Teclyn codi gludadwy

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi’u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â’r ganolfan.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Glan Wnion heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nolgellau, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.