Cyfleusterau

Cyfleusterau
Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau

 • Neuadd sy’n addas i’r rhan fwyaf o chwaraeon dan do, ac ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau
 • Cwrt sboncen
 • Ystafell ffitrwydd
 • Ystafell Pwysau
 • Sawna
 • 2 ystafell gyfarfod
 • Beicio sbin gyda 11 beic
 • 3 chwrt tenis y tu allan
 • 1 cwrt pêl-fasged y tu allan
 • 2 gwrt pêl-rwyd y tu allan

Mynediad Cyfleusterau ar gyfer Defnyddwyr Hamdden Anabl

Mynediad Adeilad

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Lifft
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 4
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 7
 • Teclyn codi gludadwy

Gweithgareddau

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi’u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â’r ganolfan.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Glan Wnion heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nolgellau, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.