Cyfleusterau

Cyfleusterau
Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog

Cyfleusterau

 • Pwll nofio (25 metr), a phwll nofio bach
 • Neuadd chwaraeon (4 cwrt badminton)
 • 2 gwrs sboncen
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Ystafell Bwysau
 • Cae bob tywydd 5 bob ochr
 • Parcio
 • Wi-Fi am ddim
 • Parcio
 • Peiriant Coffi Dwyfor
 • Lle storio beics
 • Caffi
 • Llyfrgell
 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Cyrtiau Tenis – Awyr Agored (Archebion dros y ffôn yn unig o)
 • Ystafell ffitrwydd:
 1. Rower
 2. Beic X2
 3. X-Train
 4. Treadmill
 5. Treadmill
 6. X-Train
 7. Incline bench
 8. 5kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg Dumbells
 9. Leg Extension
 10. Leg Curl
 11. Chest Press
 12. Shoulder Press
 13. Leg Press
 14. Cables
 15. Multi Pulley

Mynediad Cyfleusterau ar gyfer Defnyddwyr Hamdden Anabl

Mynediad Adeilad

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Derbynfa Lefel Isel
 • Lifft
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch
 • Ardal Bwll Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Teulu Hygyrch
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 4
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 4
 • Teclyn codi Pwll Trosglwyddadwy Oxford Dipper 140
 • Oxford Mini Dipper Chassey Chair (ar gyfer cludo nofiwr anabl i’r teclyn codi)
 • Teclyn codi ystafell newid trosglwyddadwy Oxford Mini 180

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi’u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â’r ganolfan.

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Glaslyn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhorthmadog, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.