Cyfleusterau

Cyfleusterau
Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog

 • Pwll nofio (25 metr), a phwll nofio bach
 • Neuadd chwaraeon (4 cwrt badminton)
 • 2 gwrs sboncen
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Ystafell Bwysau
 • Cae bob tywydd 5 bob ochr
 • Parcio
 • Caffi
 • Llyfrgell
 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Cyrtiau Tenis – Awyr Agored (Archebion dros y ffôn yn unig o)
 • Ystafell ffitrwydd:
 1. Rower
 2. Beic X2
 3. X-Train
 4. Treadmill
 5. Treadmill
 6. X-Train
 7. Incline bench
 8. 5kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg Dumbells
 9. Leg Extension
 10. Leg Curl
 11. Chest Press
 12. Shoulder Press
 13. Leg Press
 14. Cables
 15. Multi Pulley
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Glaslyn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhorthmadog, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.