Cyfleusterau

Cyfleusterau yn Byw'n Iach Pafiliwn, Abermaw

Cyfleusterau
Byw’n Iach Pavilion, Barmouth

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Pafiliwn, Abermaw

Cyfleusterau

 • Neuadd Chwaraeon (4 cwrt badminton)
 • Sawna
 • Ardal Beicio Dan Do yn cynnwys 9 beic sbin
 • Ystafell gyfarfod gyda cyswllt we
 • WiFi am ddim
 • Parcio
 • Peiriant Coffi Dwyfor
 • Peiriant Diodydd Lucozade
 • Ystafell ffitrwydd:
  • 3 x running machines
  • 2 x cross trainer
  • 1 x Spin Bike
  • 1 x Cybex Ski
  • 1 x upright exercise bikes
  • 1 x Excite Climb
  • 1 x recumbent exercise bike
  • 2 x Concept 2 rower
  • 1 x Hand bike
  • 1 x Shoulder Press
  • 1 x Chest Press
  • 1 x Leg Press
  • 1 x Leg extension
  • 1 x Abdominal Crunch
  • 1 x Easy Chin Dip
  • 1 x Smiths Machine
  • 1 x Squat Rack
  • 1 x Cable Machine plus attachments
  • 1 x Bench Press (with 4x20kg, 2x10kg & 2x5kg plates)
  • 1 x Incline Bench
  • Dumbells Sets (5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg & 30kg)
  • 1 x Punch Bag

Mynediad Cyfleusterau ar gyfer Defnyddwyr Hamdden Anabl

Mynediad Adeilad

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Caffi Hygyrch
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 5
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 8
 • Teclyn codi gludadwy

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi’u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â’r ganolfan.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Pafiliwn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Abermaw, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.