Cyfleusterau

Cyfleusterau yn Byw'n Iach Penllyn, Bala

Cyfleusterau
Byw’n Iach Penllyn, Bala

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Penllyn, Bala

 • Pwll nofio gyda llithren ddŵr
 • Neuadd chwaraeon (4 cwrt badminton)
 • Sawna
 • Stiwdio spinio
 • Ystafell ffitrwydd:
  • Treadmill X2
  • Incline bench
  • 2.5kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30Kg Dumbells
  • Bike X2
  • Cross Trainer
  • Rower
  • Cable Machine with attachments
  • Low row
  • Shoulder press
  • Chest press
  • Abdominal crunch
  • Leg press
  • Leg extension
  • Leg curl
  • hand bike
 • Ystafell Codi Pwysau
  • Smith machine
  • Olympic bench
  • Squat rack
  • Cable machine
   Bench
  • EZ bar
 • Dumbbells
  • 7.5kg (x2)
  • 12.5kg (x2)
  • 17.5kg (x2)
  • 22.5kg (x2)
  • 27.5kg (x2)
  • 32.5kg (x2)
  • 35kg (x2)
  • 37.5kg (x2)
  • 40kg (x2)
  • 42.5kg (x2)
  • 45kg (x2)
  • 47.5kg (x2)
  • 50kg (x2)

  Plates/Discs

  • 5kg (x6)
  • 10kg (x6)
  • 15kg (x4)
  • 20kg (x6)
  • 25kg (x2)

Mynediad Cyfleusterau ar gyfer Defnyddwyr Hamdden Anabl

Mynediad Adeilad

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch
 • Ardal Bwll Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Teulu Hygyrch
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 3
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 9
 • Oxford Pool Side Dipper teclyn codi pwll nofio
 • Oxford Mini Dipper Chassey Chair (ar gyfer cludo nofiwr anabl i’r teclyn codi)
 • Plinth Uchder Addasadwy (ystafell newid)
 • Teclyn codi gludadwy

Gweithgareddau

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi’u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â’r ganolfan.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Penllyn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bala, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.