Cyfleusterau

Cyfleusterau
Byw’n Iach Plas Ffrancon, Bethesda

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Plas Ffrancon, Bethesda

Cyfleusterau

 • Neuadd chwaraeon
 • Cae pob tywydd awyr agored, maint Olympaidd
 • Caffi
 • WiFi am Ddim
 • Parcio
 • 2 lle storio beics
 • Peiriant Coffi Dwyfor
 • Ystafell ffitrwydd:
  • Shoulder press
  • Chest press
  • Leg press
  • Dual Multi-Pulley
  • Adjustable incline bench X1
  • Treadmill X2

Cardio:

  • Treadmill X2
  • Concept 2 Rower
  • X-Train
  • R-Cycle
  • U-Cycle
  • Hand Cycle
  • Wattbike X2
  • TechnoGym Stepper (TBC)

Mynediad Cyfleusterau ar gyfer Defnyddwyr Hamdden Anabl

Mynediad Adeilad

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Lifft
 • Caffi Hygyrch
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Teulu Hygyrch
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 5
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 5

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi’u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â’r ganolfan.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Plas Ffrancon heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhlas Ffrancon, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.