Cyfleusterau

Cyfleusterau
Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes

Cyfleusterau yn Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes

Cyfleusterau

 • Neuadd fawr
 • Sboncen
 • Ystafell bwysau
 • Cae chwarae pob tywydd, awyr agored
 • Stiwdio Silyn
 • Ystafell Craidd – TRX
 • Ystafelloedd newid (efo cawodydd)
 • Caffi
 • WiFi am Ddim
 • Ystafell ffitrwydd:
 1. Bike
 2. Bike
 3. X-Train
 4. Treadmill
 5. Treadmill
 6. Leg Press
 7. Chest Press
 8. Leg Extension
 9. Dual Multi Puli

Mynediad Cyfleusterau ar gyfer Defnyddwyr Hamdden Anabl

Mynediad Adeilad

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Derbynfa Lefel Isel
 • Lifft
 • Caffi Hygyrch
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 3
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 6

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi’u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â’r ganolfan.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Plas Silyn heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mhlas Silyn, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.