Dewis Iaith:

Haf o Hwyl 2024

Ymunwch â ni dros yr gwyliau ar gyfer ein gweithgareddau i’r plant a’r teulu i gyd!

  • Dyma raglen Haf o Hwyl 2024!
  • Ar gael yn ein canolfannau ar draws Gwynedd!
  • Mae’r gweithgareddau ar gael rhwng 22/07/24-01/09/24

Sut i archebu?

Mae’r holl weithgareddau sydd a chost iddynt, ar gael i archebu a thalu yn y ganolfannau neu ar y ffôn HEDDIW. Mae’r holl weithgareddau sydd am ddim, ar gael i archebu 10 diwrnod o flaen llaw.

Bydd modd archebu lle drwy ffonio’r ganolfan, ymweld a’r ganolfan neu archebu ar-lein,

Cliciwch yma i archebu ar lein:  Archebu Ar-Lein!

Ma rhifau cyswllt yr holl ganolfannau ar gael yma: Rhifau Cyswllt

Pa weithgareddau sydd ar gael?

Amserlenni: