Gwobrau Chwaraeon Gwynedd

Gwynedd Council

Canllawiau

  1. Mae’r gwobrau yn cydnabod llwyddiant o Ionawr 1af 2023
  2. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd Tachwedd 4ydd 2023
  3. Gall unigolyn gael ei enwebu i fwy na un Categori – ond bydd angen cyflwyno cais gwahanol i bob categori
  4. Bydd rhestr fer yn cael ei lunio a bydd pawb ar y rhestr fer yn derbyn tlws ar y noson
  5. Bydd penderfyniad y panel yn derfynol – mae hawl gan y panel gwneud ymholiadau pellach am gais
Cysylltwch â'n tîm...
  • *Iau = 18 oed neu iau ar 31/12/23

 

Os bydd angen cysylltu â rhywun o Byw’n Iach –  07795012706 / SeremoniWobrwyo@bywniach.cymru

Am wybodaeth o’n Hysbysiad Preifatrwydd: Yma

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt